Список основної літератури : Історія, предмет і система криміналістики - О.А. Кириченко, В.Д. Басай : Книги по праву, правоведение

Список основної літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РЕКЛАМА
<

Криміналістика: Підручник /За ред. П.Д.Біленчука.- К.: Атіка,

2001,-   С.6-27.

Криміналістика: Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька.- К.: Видав­

ничий Дім "Ін Юрі", 2001.- С.6-16.

Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник: У 2-х ч.- Ч.1.-

Харків: Консум, 1999.- С.4-13.1