ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення лекції : Історія, предмет і система криміналістики - О.А. Кириченко, В.Д. Басай : Книги по праву, правоведение

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення лекції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РЕКЛАМА
<

У перебігу вивчення даної теми передбачено розглянути такі пи­тання:

Історія та основні етапи становлення криміналістики як науки

та навчальної дисципліни.

Сутність стадій та складових частин методики боротьби зі зло­

чинами.

Поняття криміналістичної інформації, її різновиди й джерела,

сутність та основні групи особистих і речових джерел.

Етапи роботи з особистими та речовими джерелами, елементи

збирання речових джерел.

Перша і друга концепції визначення предмета і системи кримі­

налістики, її місця поміж інших галузей юридичної науки.

На вивчення цих запитань відведено 8 годин, у тому числі 2 годи­ни на проведення лекції, 2 години - семінарського заняття, і по 2 годи­ни - на індивідуальну й самостійну підготовку курсантів (слухачів).