ЗМІСТ : Історія, предмет і система криміналістики - О.А. Кириченко, В.Д. Басай : Книги по праву, правоведение

ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РЕКЛАМА
<

План-конспект проведення лекції   З

Розподіл часу на проведення лекції               З

Список основної літератури            4

Запитання 1. Історія та основні етапи становлення криміналістики

як науки та навчальної дисципліни                   4

Запитання 2. Сутність стадій та складових частин методики

боротьби зі злочинами     10

Запитання 3. Поняття криміналістичної інформації, її різновиди і

джерела, сутність та основні групи особистих і

речових джерел                    12

Запитання 4. Етапи роботи з особистими та речовими

джерелами, елементи збирання речових джерел       19

Запитання 5. Перша і друга концепції визначення предмета і системи

криміналістики, її місця поміж інших галузей юридичної

науки     24

ДОДАТОК. Список деяких публікацій із теорологічних проблем

криміналістики та ордистики           43